Merrikiz Newborn Gold 900g


Merrikiz Newborn Gold

Tăng cường miễn dịch

Tốt cho tiêu hoá

Phát triển thể chất, trí não

Sản phẩm dành cho trẻ từ 0-12 tháng

Nguyên liệu sữa bột nhập khẩu từ New Zealand