Thông báo thay đổi quy cách lon các sản phẩm của Eneright

Thông báo thay đổi quy cách lon các sản phẩm của Eneright

Kính gửi: Quý Khách hàng!
Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, Eneright Việt Nam không ngừng cải tiến chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm để phù hợp với thị trường. Chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc thay đổi quy cách lon của một số sản phẩm.
Cụ thể, lon 700g thay đổi chiều cao từ 122mm thành 131mm, áp dụng cho các sản phẩm:
– Diamond Nutrient Kid 1
– Diamond Nutrient Kid 2
– Premium Nutrient Kid 1
– Premium Nutrient Kid 2
– Premium High Energy
– Premium Digestive 1
– Premium Digestive 2
– Nutrient Kao

Thời gian ra thị trường: Tháng 8/2017
Vậy, chúng tôi xin thông báo để Quý Khách hàng nắm được thông tin!
Trân trọng!