Merrikiz Kao & IQ Gold 900g


Merrikiz Kao & IQ Gold

Phát triền chiều cao tối ưu

Phát triển trí não & thị giác

Hỗ trợ tiêu hoá, hấp thu

Sản phẩm dành cho trẻ từ 1-10 tuổi

Nguyên liệu sữa bột nhập khẩu từ New Zealand